Marcel Proust Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

59

PROUST, Marcel (1871-1922)

Fransız, yazar 20. yy romanının yaratıcılarından sayılmaktadır.

10 Temmuz 1871’de Paris’te doğdu, 18 Kasım 1922’de aynı kentte öldü. Babası ünlü bir doktor, annesi de Yahudi kökenli bir ailenin kızıydı. Proust dokuz yaşında nefes darlığına tutuldu. Geçirdiği şiddetli krizler yüzünden kapalı odalarda yaşamak zorunda kaldı. Sağlığının bozuk olmasına karşın Condorcet Lisesi’ne girdiyse de dersleri düzenli bir biçimde izleyemedi. Ancak, olağanüstü zekâsı ve güçlü belleğiyle başarılı bir öğrenci oldu. Doğa bilgisi en sevdiği ve başarılı olduğu dersti. Bu alandaki tutkusunun yapıtlarına yansıdığını ileri süren eleştirmenler de çıkmıştır.

1889’da, liseyi bitirip gönüllü olarak orduya yazıldı. Sağlıksız bünyesi nedeniyle güç işlere, uzun yürüyüşlere katılamadı, ama stratejiyle yakından ilgilendi ve bu konu üstüne yaptığı araştırma ve çalışmalarla, ordu içinde dikkati çekti. Ordudan ayrıldıktan sonra bir meslek seçmek zorunda kaldı. O dönemde, burjuva çevrelerinde sanatçılık bir uğraş olarak görülmediği için, babası Proust’un edebiyatla ilgilenmesine karşı çıkıyor ve ciddi bir iş bulmasını istiyordu. Proust, Siyasal Bilgiler Okulu’nda Albert Sorel ile Leroy-Beaulieu’nün derslerini izledi. 1892’de edebiyat diploması aldı. Sorbonne Üniversitesi’nde derslerini izlediği Bergson’dan çok etkilendi.