Mansıb Nedir Ne Demektir Sözlük Anlamı, Osmanlı’da Mansıb

0
41

Mansıb (arpç.i.çoğul manâsıb)

Sözlük anlamı: Memuriyet, makam, mevki, devlet hizmeti.

Osmanlı Devleti teşkilatında mansıb, manâsıb-ı ilmiyye, manâsib-ı seyfıyye, manâsıb-ı kalemiyye diye üç guruptur.

Manâsıb-ı İlmiyye: Osmanlılarda ilmiye hizmetlerine mensub olanlar için kullanılan bir terim.

Manâsıb-ı Kalemiyye
: Osmanlılarda mülkî ve matî hizmetleri yürütenler için kullanılan bir terim. Defterdar, Nişanlı, Defter Emini Divan-ı hümâyûn kâtibleri, hâcegân bir sınıftandı.

Manâsıb-ı İlmiyye: Osmanlılarda askerlik hizmetlerini görenler için kullanılan bir terim. Müşirler, ferikler, subaylar bu sınıftandı.

Manâsıb Tevcihi: Memuriyet ve Devlet hizmetine tayin yerine kullanılan bu tâbir Tanzimat’tan önce her sene manâsıb tevcihi şevval ayında yapılırdı.