Mansıb Nedir Ne Demektir Sözlük Anlamı, Osmanlı’da Mansıb

36

Mansıb (arpç.i.çoğul manâsıb)

Sözlük anlamı: Memuriyet, makam, mevki, devlet hizmeti.

Osmanlı Devleti teşkilatında mansıb, manâsıb-ı ilmiyye, manâsib-ı seyfıyye, manâsıb-ı kalemiyye diye üç guruptur.

Manâsıb-ı İlmiyye: Osmanlılarda ilmiye hizmetlerine mensub olanlar için kullanılan bir terim.

Manâsıb-ı Kalemiyye
: Osmanlılarda mülkî ve matî hizmetleri yürütenler için kullanılan bir terim. Defterdar, Nişanlı, Defter Emini Divan-ı hümâyûn kâtibleri, hâcegân bir sınıftandı.

Manâsıb-ı İlmiyye: Osmanlılarda askerlik hizmetlerini görenler için kullanılan bir terim. Müşirler, ferikler, subaylar bu sınıftandı.

Manâsıb Tevcihi: Memuriyet ve Devlet hizmetine tayin yerine kullanılan bu tâbir Tanzimat’tan önce her sene manâsıb tevcihi şevval ayında yapılırdı.

Önceki İçerikDoğubilimci Nedir Ne Demektir Anlamı
Sonraki İçerikMevize Nedir Ne Demektir Anlamı, Sözlük Anlamı