Makam Nedir Ne Demektir, Folklor, Tasavvuf ve Musikide Anlamı

0
36

Makam-ı Sidk Doğruluk ve dürüstlük makamı,

Folklor. Bazı büyük şahsiyetlerin öldükten sonra gezdiği, dolaştığı doğduğu veya hâtırasını taşıdığı herhangi bir yerde kendilerine Fâtiha okunmak, onu hatırlamak için yapılan merkade verilen isim.

Tasavvuf. Kulun, mürşidin tekrarlar ve tecrübelerle kazandığı ve kendisine vasıf hâline getirdiği adâb ve ahlâktır. Bu âdâb ve ahlâk çeşitli şekillerde meydana gelen sıkıntı, güçlükler ve mihnete katlanmakla elde edilir. Müridin makâmıjçinde bulunduğu merhaledir, riyâzetle meşgul olduğu şeydir (Kanâat makamı, Tevekkül makâmı, Teslim makamı… gibi). Bu bakımdan mâkamlar cehd ve gayretle, hal ise Cenâb-ı Allâh’ın lûtfundan hâsıl olur.

Mûsiki
Bir durak ile bir güçlünün etrafında, onlara bağlı olarak bir araya gelmiş sesler topluluğu. Türk mûsikîsinde Basit ve Mürekkeb olarak iki makam vardır. 13 basit, 600’den fazla mürekkeb makam kullanılmıştır.