Konuşmak Üzerine Filozof ve Yazarların Düşündürücü Sözleri

· İnsanlar ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.

· Önce düşün sonra söyle.

· El yarası onar, dil yarası onmaz.

· İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner.
(Kaşgarlı Mahmud)

· Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal isnalar konuşurlar çünkü
bir şey söylemek zorundadırlar. (Platon)

· Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız
(Konfüçyüs)

· Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır. (Mevlâna)

· Bana mükemmel bir lisan ver, sana büyük bir millet teşkil edeyim. (Leibniz)

· Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. (Platon)

· Gerçeği söylemek değil, anlatmak güçtür
(C.Şehabeddin)

· Kimin söylediğine değil, ne söylediğine bak.

· Söz yaş deriye benzer, nereye çekersen oraya gider.

· Söze iyi başlayın iyi bitirin, arasını ne ile doldurursanız doldur.

· İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

· Saygısız ağız, anahtarsız açılır.

. Söz, başarının gölgesidir.
(Demokritus)

· Yüz kelime ile ifade edilemeyen bir düşünceyi, ne söylemeli ve ne de yazmalıdır.

· İnsanoğlu, dilinin altında gizlidir. Dil, can kapısının perdesidir. Yel, perdeyi kaldırdı mı ne var, belirir bize. (Mevlana)

· Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var?
Çok dinleyelim de az konuşalım diye. (Diogenes)

· Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye
güzelim sesini keser mi hiç?
(Mevlana)

· Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar.

· Herkes ancak anladığını duyar. (Goethe)

· İnsan ağzının açtığı yara binlerce merhemle onarılamaz. (Nizamî)

· Öfkeli konuş göreceksin ki, pişman olacağın en güzel konuşmayı yapacaksın.

· Söylediklerinizi duyurmak için, hiç kimsenin kolundan tutmayın, çünkü insanlar sizi dinlemeye istekli
değillerse, onları tutacağınıza çenenizi tutmanız daha iyi olur.

· Dilin söylediği iyi söz ise akarsu gibidir. Nereye akarsa orada çiçek açar.

· Laf bilirsen söyle, seni ibret alsınlar; laf bilmezsen sukut et, seni adam sansınlar.

· İnsan çenesini tutunca, daha rahat nefes alır.

· Dil pek keskin kılıçtır, kan akıtmadan adam öldürür.

· Söz ilaç gibidir, gereği kadar sarf edilirse fayda verir. Fazlası zarardır.

· Konuşmanın zamanını bilmeyen, dinlemenin zamanını da bilmez.

· Tamamiyle doğru olsa bile, sert söz insanı yaralar.

· Söz söyle alana, kulağında kalana.

· Düşünmeden konuşmanın cezası, konuştuktan sonra, düşünmeye mahkûm olmaktır.

· Bakacağınız yüze, utanılacak söz söyleme.

· Tereddüt edenin sözü kesilir.

· Acı söz insanı dinden çıkarır, tatlı söz yılını deliğinden çıkarır.

· Sözün bütün gayesi, anlaşmaktır.

· İnsanlar sadece söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden de sorumludur.

· Dil söyler saklanır, baş belaya katlanır.

· Söylenecek yerde susmak, susulacak yerde konuşmak akıl hafifliğini gösterir.

· Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.


· Konuşma, bir bayanın etekliği gibi; ilgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmalıdır.

· Cevabı duymak istemediğin soruyu sorma.

· Bazen sesini duyurabilmen icin susman gerekir. (S.Lec)

Aşk a Dair Düşündüren Sözler İçin Tıkla

Akıla Dair Düşündüren Sözler İçin Tıkla

Başarıya Dair Düşündüren Sözler İçin Tıkla