33Sosyoloji Sözlüğü

KONFEDERASYON

 

KONFEDERASYON

 

Konfederasyon, kendi
hükümetlerini muhafaza kaydı ile ortak bir iktidarın yö­netimini kabul eden
devletlerin kurduğu bir birliktir. Böyle bir siyasî birliğin mey­dana
gelebilmesi için, benzer yapı ve kül­türe sahip devletlerin ve eyaletlerin bir
arada bulunması gerekir. Bazı araştırma­cılar konfederasyonu, “yönetim
bakımın­dan özerkliği olan bölge veya küçük dev­letlerin siyasî ve askerî
bakımlardan teşkil ettikleri birlik” şeklinde açıklamaktadır­lar.

(SBA) Bk. Federasyon.