Kısa Süreli Bellek/Geçici Bellek Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kısa Süreli BellekGeçici Bellek, bilgileri tutma süresi 30 saniyeden daha kısa olan bellektir. Duyu organlarıyla alınan bilgi, belli bir şekilde bellek sürecine sokulur. Algılama yoluyla gelen bilginin çok sınırlı bir miktarı tutulur.

Kısa süreli hafıza, bir kere kullanmak üzere bulundurulan bilgileri saklar. Duyu organlarından ve dolayısıyla duyusal hafızadan gelen bilgiler kısa süreli hafızaya gelir. İnsanda, anlık zihin kısa süreli hafızadır. Bu yüzden buna işler hafıza da denir. Bilinç kısa süreli hafızanın en görülebilir ve gösterilebilir bölümünü oluşturur. Bilgisayardaki büyük hafıza RAM benzetilebilir. O andaki ulaşabileceğimiz bilgiler kısa süreli hafızadadır.

Kısa süreli belleğin yaklaşık 7 birimlik sözcük kapasitesi onun dağarcık alanını belirler. Kimi yazarlar bu 7 birimlik kapasiteyi 7(+ -)2 formülüyle açıklarlar. Sınırları zorlamanın veya kısa süreli belleğin kapasitesini artırmanın yollarından en önemlisi anlamlaştırma, ilişkilendirebilme ve kümeleştirme işlemidir. Bu işlemde, hem kısa süreli belleğin kapasitesi artırılır hem de uzun süreli belleğe geçişte kolaylık sağlanır. Kısa süreli bellek, sadece birkaç saniye ya da birkaç dakikalığına hatırlamaya ihtiyaç duyduğunuz bilgidir. Ondan sonra sıfırlanır.

Kısa dönemli hafızaya uğrayan bilgiler en fazla bir dakika sonra buradan silinip atılırlar. Kısa süreli bellek, duyusal kayıttan aktarılan sınırlı miktardaki bilgiyi kısa süreli depolama görevini üstlenmiştir. Yani, temel bir bellek deposu işlevini yürütmektedir. Kısa süreli bellek, sınırlı miktardaki bilginin sınırlı bir zaman süresi içinde geçici olarak depolanmasıdır.