Kenan Akyüz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Kitapları, Hakkında Bilgi

AKYÜZ Kenan (1911 – Ocak 1946)

Türk edebiyat tarihçisi. Çağdaş Türk edebiyatı üzerine kapsamlı incelemeleri vardır.

Yanya’da doğdu. Ortaöğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde, yükseköğrenimini 1934’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl, Yüksek Öğretmen Okulu’ndan da diploma aldı. On yıl süreyle Kars, Sivas ve Yozgat illerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1944’te Tevfik Fikret konulu doktora tezini vererek Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ ne Türk Edebiyatı doçenti olarak atandı. 1954’te Yeni Türk Edebiyatı profesörü oldu.

Akyüz, araştırmalarını ağırlıkla Tanzimat sonrası Türk edebiyatına yöneltti. Kitaplaşan ilk monografisi olan Tevfik Fikret’leri (1947) başka, “Ziya Paşa’nın Biyografisine Ait Yeni Belgeler” başlıklı bir makalesi, Ziy a Paşa’mn Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar adlı kitabı, Şinasi’nin öğrencilik yıllarına ait bir araştırması da vardır. 1953’te yayımlanan Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi adlı kitabında, Tanzimat ile Cumhuriyet arasındaki Türk şiirini inceledi. Antolojide Şinasi’den Necip Fazıl Kısakürek’e dek ürün vermiş şairlerden örnekler, biyografi ve değerlendirmeler ve kitaba ilişkin bir sözlük vardır. Akyüz, 1964’te Almanya’da yayımlanan Fundamenta’nın Türk edebiyatı bölümünü hazırlamıştır. Bu çalışma, 1965’te Türkoloji Dergisi’nde yayımlandı. Namık Kemal ve Abdülhak Hamid’in kimi yapıtlarım da yayına hazırladı.

•  YAPITLAR (başlıca): Tevfik Fikret, 1947; Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, 1953; Ziya Paşa’nm Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar, 1964; Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, 1969; Encümen-i Daniş, 1975.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi