John Rogers Commons Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

35

COMMONS, John Rogers (1862-1945)

ABD’li iktisatçı ve tarihçi. ABD’de işçi hareketleri konusunda çalışmalar yapmıştır.

13 Ekim 1862’de Ohio Eyaleti’nin Hollansburg kentinde doğdu. 11 Mayıs 1945’te Florida Eyaleti’nin Fort Lauderdale kentinde öldü. Johns Hopkins Universitesi’nde öğrenim gördü. Sırasıyla Wesleyan, In-diana, Syracuse ve Wisconsin üniversitelerinde ders verdi.

Akademik yaşamının ilk evresinde daha çok tarihle, iki savaş arası dönemde ise iktisatla ilgilendi. 1894’te yayımlanan ilk kitabı Distribution ofWealtb’ de (“Servetin Dağılımı”) F.J. Turner’ın tarih yaklaşımı çerçevesinde 19. yy sonunda ABD’nin iktisadi durumunu irdeledi ve kolay elde edilen toprakların tükenmesiyle bir dönüm noktasına gelindiğini söyledi.

Wisconsin Universitesi’nde çalışırken işçi hareketleri konusuna ağırlık verdi ve Trade Unionism and Labor Problems (“Sendikacılık ve İşçi Sorunları”) ve A Documentary History of American Industrial Society (“Amerikan Sanayi Toplumunun Belgesel Tarihi”) adlı iki kitap yazdı ve History of Labor in the United States (“ABD’de Emeğin Tarihi”) adlı kitabın yazımına katıldı. Amerikan işçi hareketinin evrimini, piyasa koşullarındaki değişmelere bağlayan Com-mons, sendikaların tekelleşmeye tepki olarak ortaya çıktığını söyledi. Amerikan sendikacılığının sınıfsal yaklaşımdan yoksun olduğunu, istihdam politikasında bireyci Amerikan değer yargılarının savunuculuğunu yaptığını öne sürdü. ABD’de, bu doğrultudaki öncü çalışmaları nedeniyle, Commons, döneminin en önemli işçi sınıfı tarihçisi olarak anıldı.