Jean-Philippe Rameau Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RAMEAU, Jean-Philippe (1683-1764)

Fransız besteci ve müzik kuramcısı. Operalarıyla olduğu kadar armoni biliminin kurucusu olarak da ün kazanmıştır.

Eylül 1683’te Dijon’da doğdu, 12 Eylül 1764’te Paris’te öldü. İlk müzik derslerini Dijon’da çeşitli kiliselerde org çalan babasından aldı. On sekiz yaşındayken meslek olarak müzikte karar kıldıktan sonra babasının salık vermesiyle eğitim için İtalya’ya gitti. Bir yıl Milano’da kalıp 1702’de Fransa’ya döndü. Önce Clermont-Ferrand’da, sonraki yıllar da Avignon, Dijon, Lyon ve Paris’te birçok katedralde orgculuk yaptı. Bu arada 1706’da .Premierlivre depiecesdeclavecin’i (Birinci Klavsen Parçaları Kitabı) yayımladı. 1713’te yeniden Clermont-Ferrand’a gitti, bir yandan orgculuk yaparken, bir yandan da armoni bilimi üstüne araştırmalarına başladı. 1722’de ünlü Traite de l’harmonie reduite a ses principes naturels (“Doğal İlkelerine İndirgenmiş Armoninin İncelenmesi”) adlı kitabı yayımlandı. 1723’te Paris’e döndü. Orada ertesi yıl ikinci klavsen kitabı olan Pieces de clavecin avec une methodepour la mecanique des doigts (Parmakların Çalışması için Bir Yöntemle Klavsen Parçaları) yayımlandı ve birinci kitaptan daha büyük bir başarı kazandı. Rameau, bu dönemde Fransa’nın en varlıklı kişilerinden biri olan La Poupliniere’in müzik işlerini yönetti ve onun özel orkestrasında görev aldı. Daha sonra da Kraliyet Müzik Akademisi’ne girdi ve 1733’ten başlayarak yaşamının sonuna değin opera alanında yapıt vermeyi sürdürdü. 1745’te Saray müzikçiliğine getirildi.