Amerikalı Sosyologlar

Jean Baudrillard

Jean Baudrillard
Jean Baudrillard'in bir fotoğrafı

Jean Baudrillard, 2006
Tam adı Jean Baudrillard
Doğumu 27 Temmuz 1929(1929-07-27)
Reims, Fransa
Ölümü 06 Mart 2007 (77 yaşında)
Paris, Fransa
Çağı 20. yüzyıl felsefesi / 21. yüzyıl felsefesi
Bölgesi Batı Felsefesi
Okulu Marksizm · Post-Marksizm · Post-Yapısalcılık
İlgi alanları Medya · Postmodernizm
Önemli fikirleri Üst gerçeklik · İşaret değeri

Jean Baudrillard (Jan Bodriyar) (d. 27 Temmuz 1929, Reims – 6 Mart 2007), Paris), ünlü Fransız düşünür/sosyolog. Medya teorisi, postyapısalcı felsefe ve postmodernizm üzerine olan çalışmalarıyla ünlenmiştir.

İçindekiler

 • 1 Hayatı
 • 2 Çalışmaları

  • 2.1 Bibliyografi
 • 3 Dış bağlantılar

Hayatı[değiştir | ]

Fransa’da bir devlet memurunun çocuğu olarak doğdu. Sorbonne Üniversitesi’nde Almanca okudu, ailesinde üniversiteye gitmiş olan ilk kişiydi.

Mezun olduktan sonra bir süre eğitim kurumlarında Almanca öğretmiştir. 1950-1960lardaki bu dönemde, Cezayir sorunu yaşamını ve düşüncesini fazlasıyla etkilemiştir. Almanca öğrettiği bu dönemde doktora tezine de (sosyoloji üzerine) devam etti. 1966’da doktora tezini bitirdi, tezinin başlığı “Thèse de troisième cycle: Le Système des objets” idi.

1966 yılının Eylül ayında Université de Paris-X Nanterre’de (Nanterre Üniversitesi – Paris-X) asistan oldu. 1968’deki öğrenci eylemlerinin etkisinde kaldı, Yapısal Marksizm ve medya teorileri ile ilgilendi. 1972’de aynı üniversitede, profesör olarak, sosyoloji öğretmeye başladı. 1987’dan 1990’a kadar Université de Paris-IX Dauphine’de (Dauphine Üniversitesi – Paris-X) görev aldı.

“Eski Yugoslavya’daki Müslümanların maruz kaldığı soykırım, Yeni Avrupa Düzeni’nin evrim sürecinde bir aşamadır. ‘Etnik temizliğin’ infazcısı olan Sırplar, yeni biçimlenen bir Avrupa’nın öncülüğünü yapıyorlar.” (Lettre dergisi, Kış 2005)

Çalışmaları[değiştir | ]

Bugünün siyasi ve ideolojik akımlarını reddetmesi ününün artmasına neden olmuştur. Bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. Simülasyon kuramını oluşturmuş, kitle zihni üzerine çarpıcı satırlar yazmıştır. Tüketim üzerine düşünceleri ve yapıtları ise onun ününe ün katmıştır. Medya ve kitle iletişim araçlarına dair eleştirileri de diğer düşünceleri kadar çarpıcıdır. Birinci Körfez Savaşı üzerine yaptığı açıklamalarla, Körfez Savaşı’nın oluşumunu ve etkilerini entelektüel bir açıdan farklı bir şekilde yorumlamıştır.

Simülasyon evreninin ortaya çıkışı II. Dünya Savaşının sonuçlarıyla bağlantılıdır. Baudrillard’a gore II. Dünya Savaşı sonrası sağ, solun işlevlerini yerine getirmeye başlamış; yâni, sosyal devlet ilkesi ortaya çıkmıştır. Ayrıca sanayi ve tarım sektörlerinin belirleyiciliği iletişim ve hizmetler sektörlerinin belirleyiciliğinin ardına düşmüştür. Bu veriler batıda bir çeşit durağanlığa sebep olmuş ve batı kendi ekseni etrafinda dönmeye başlamıştır. Bu kendi etrafında dönüş süreci kavramların içlerinin boşaltılması sonucunu doğurmuştur. Artık her kavram televizyonlardan akmakta, insanlar teknolojinin onlara sağladığı bu rahatlık sayesinde herhangi bir şeyi derinlemesine düşünememektedir ve iletişimi sağlamak adına yaratılan cansız kitle iletişim araçları kendilerine yüklenen işlevden, yani aracı olma konumundan çıkıp bağımsız bir kendilik haline gelmiştir. Birey ise bu durumu çaresizlik içinde izlemektedir; her şeyin farkındadır, fakat rahatlığından da taviz vermek istememektedir. Baudrillard’ın örneğine bakacak olursak: Birey televizyonda Sudan iç savaşını, herhangi bir tuvalet kağıdı reklamıyla aynı duyarsızlıkla izlemektedir. Televizyonu kapattıktan sonra Sudan’daki iç savaş devam etse bile onun için bitmiştir. İşte bireyin yaşadığı bu evren simülasyon evrenidir. Her şey görüntülerden ibarettir ve cansızdır.

Bibliyografi[değiştir | ]

 • Le Système des objets; (Gallimard, 1968)
 • La Sociètè de consommation; (Denoel, 1970; Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları 1997)
 • Pour une critique de l’èconomie politique du signe; (Gallimard, 1976)
 • L’Èchange symbolique et la mort; (Gallimard, 1976 – Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002)
 • Oublier Foucault; (Galilee, 1977 – Foucault’u Unutmak, Dokuz Eylül Yayınları, 1998)
 • L’Effet Beaubourg; (Galilee, 1977)
 • À l’ombre des majorites silencieuses; (Denoël, 1978 – Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu, Doğu Batı Yayınları, 2003)
 • Le PC ou les paradis artificiels du politique; (Cahiers d’Utopie, 1978)
 • De la seduction; (Galilee, 1979 – Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yayınları, 2001)
 • Simulacred et Simulation; (Galilee, 1981 – Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu Batı Yayınları, 2003)
 • Les Stratègies fatales; (Grasset, 1983 – Çaresiz Stratejiler, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002)
 • La Gauche divine; (Grasset, 1984)
 • Le Miroir de la production; (Galilee, 1985 – Üretimin Aynası, Dokuz Eylül Yayınları, 1998)
 • Amèrique; (Grasset, 1986 – Amerika, Ayrıntı Yayınları, 1996)
 • L’Autre par lui-même, Habilitation; (Galilee, 1987)
 • Cool Memories I; (Galilee, 1987)
 • Cool Memories II; (Galilee, 1990 – Siyah ‘An’lar 1-2, Ayrıntı Yayınları 1999)
 • La Transparence du mal; (Galilee, 1990 – Kötülüğün Şeffaflığı, Ayrıntı Yayınları, 2004)
 • La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu; (Galilee, 1991)
 • L’Illusion de la fin; (Galilee, 1992)
 • Le Crime parfait; (Galilee, 1994 – Kusursuz Cinayet, Ayrıntı Yayınları, 1998)
 • Figures de l’altèrite avec Marc Guillaume; (Descartes et Cie, 1994)
 • Fragments, Cool Memories III; (Galilee, 1995 – Cool Anılar 3-4, Ayrıntı Yayınları, 2002)
 • Ècran total; (Galilee, 1997 – Tam Ekran, YKY, 2001)
 • Le Paroxyste indifferent, entretiens avec Philippe Petit; (Grasset, 1997)
 • L’Echange impossible; (Galilee, 1999)
 • Les mots de passe; (Pauvert, 2000 – Anahtar Sözcükler, Paragraf Yayınevi, 2005)
 • Bir Parçadan Diğerine- İnkılap Kitabevi 2005

Dış bağlantılar[değiştir | ]

 • Jean Baudrillard (İngilizce)


“Jean_Baudrillard&oldid=18446848” adresinden alındı.