İzmir İktisat kongresi Nedir?

22

17 Şubat 1923 yılında yeni kurulmuş olan Türk Devletinin iktisadi alanda ilerleyebilmesi için yeni kurulan devetin ekonomi politikalarının belirlenmesi için toplanan ‘ İzmir İktisad Kongresi’ toplanmış ve iki haftalık toplantı sonunda ‘İktisat Misak-ı ‘ kararları kabul edilmiştir.

>

17 Şubat 1923 yılında yeni kurulmuş olan Türk Devletinin iktisadi alanda ilerleyebilmesi için yeni kurulan devetin ekonomi politikalarının belirlenmesi için toplanan ‘ İzmir İktisad Kongresi’ toplanmış ve iki haftalık toplantı sonunda ‘İktisat Misak-ı ‘ kararları kabul edilmiştir.

İlgili konular:

  1. Hun Türk İmparatorluğu Nedir?
  2. Kurtuluş Savaşında Anadoluda kurulan Milli Mücadele Gazeteleri
  3. Miladi Takvim Nedir?
  4. Milli Müdafaa Grubu Nedir?