Filozoflar

İmam Şafii Sözleri Kötü Huylara Dair Sözleri

  • İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir.

  • Gururlanıp böbürlenmek, adi ve bayağı kimselerin vasfıdır.

  • Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür. filozof/kskanlk

  • Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır.
  • Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir.

  • Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükut, ona cevap vermekten daha hayırlıdır.
  • Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taatı çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların dünyalıklarına özenmeye değmez.

  • Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değil.
  • Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın. Çünkü o, büyük bir yılandır. Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip,  dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır.

 

İlgili Makaleler