İmam Matüridi Kimdir, Kısaca, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
169

MATÜRİDİ (? – 944)

Semerkandlı din bilgini. Matüridi mezhebinin kurucusudur.

Semerkand yakınlarındaki Matüridi bucağında doğdu, aynı kentte öldü. Gerçek adı Ebu Mansur Muhammed b.Muhammed b.Mahmud’tur. Doğduğu yerin adından dolayı Matüridi diye anılmıştır. Fıkıh, kelam, tefsir, Hadis ve Kuran öğrenimi gördü. Bir süre İslam ülkelerinde dolaştı, Basra’ya giderek, orada toplanan bilginlerle tanıştı, konuşmalarını dinledi, İslam mezheplerinin, yörelere göre, uygulanış biçimlerini inceledi.

Matüridi, fıkıh konusunda, Ebu Hanife’nin görüşlerini benimsemiş, tanrısal nitelikleri yorumlamada kendine özgü bir düşünce ortaya atmıştır. Ona göre, bilimin Kuran ve Hadis’ler olmak üzere iki kaynağı vardır. Bu iki kaynağın ilkeleriyle bağdaşmayan, onlara ters düşen bir nesnenin gerçekliğinden söz edilemez. İnsan, bütün eylemlerinde, Peygamberin yolundan gitmeli onun koyduğu ilkelere uymalıdır; İslam dininin temelini oluşturan iman bunu gerektirir. Ancak iman bir kavram değil, insan eylemlerini yönlendiren kural niteliğindedir. Bu nedenle iman-eylem bağlantısı bütün davranışlarda kılavuz öğedir.