İlk Mutasavvıf Kimdir, Tasavufta İlk Mutasavvıf

0
162

İlk Mutasavvıf

Tasavvuf bir ilim olarak Hicrî

2. asırda ortaya çıkmıştır. Sûfi unvanıyla meşhur olan ilk mutasavvıf da Hicrî  150/ M. 777’de ölen Ebû Hâşim es-Sûfî el-Kûfi’dir. Aslen Küfe’lidir. Bu yüzden el-Küfî diye meşhurdur.

Ebû Haşim, sünnî ve şeriata bağlı bir süfîdir. Bu yüzden “Şîa” muhiti olan memleketi Küfe’den Şam tarafına göç etmiş, Filistin’de Remle’ye yerleşmiştir Hasan Basrî, Malik bin Dînar ve Süfyan Sevrî ile aynı dönemde  yaşamıştır.