İhsan Özgen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

76

ÖZGEN, İhsan (1942)

Türk saz sanatçısı. Kemençe ile tamburda yaşayan en güçlü yorumcularındandır.

22 Kasım 1942’de Urfa’da doğdu. Ortaöğrenimini Ankara’da yaptıktan sonra, 1967’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Kısa bir süre Ankara’da Devlet İstatistik Enstitüsü ile Etibank’ta çalıştı. Müziğe, amatör müzikçi olarak annesi ve babasından gelen ilgiyle başladı. Kimseden ders almadan, çeşitli sazları kendi kendine öğrendi. Önce bağlama, sonra keman ve ut çalıştı, en sonunda tambur ile kemençeye yöneldi. 1967’de İstanbul Radyosu’na girdi, altı ay bu radyonun yayınlarına tamburuyla katıldı, arkasından kemençeci olarak Ankara Radyosu’na geçti. 1977’de, İstanbul’da yeni açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na öğretim görevlisi oldu. Bir yandan da, radyo programlarını sürdürdü. 1982’de radyolardan ayrıldı. Konservatuvarda kemençe, tambur, lavta öğretmeni olarak görev yaptı.

Çeşitli sazları çalan bir sanatçı olarak, Özgen, taş plaklardan dinleyip etkilendiği Tamburi Cemil’in üslubundan geniş ölçüde yararlandı. Kemençede, gerek en uygun sesi ve en zengin tınıyı elde edebilmek, gerek bu sazı insan sesine daha çok yaklaştırmak amacıyla, yayı, keman yayı gibi değil, tambur mızrabı tekniğiyle kullanmayı kendi kemençe tekniği olarak benimsedi. Parmak pozisyonlarında sürekli değişiklik gerektiren kemençede, “pozisyon” kavramına, kullanılan pozisyonlara açıklık getirmeye çalıştı. Tiz perdeler üzerinde yeni pozisyonlar geliştirdi, kemençe-nin her üç telinde de ileri pozisyonlar kullandı. Bunları, bu sazın öğretiminde de uyguladı. Kemençede virtüöz bir müzikçi olan Özgen, tamburu da büyük ustalıkla çalmaktadır. Günümüzde en iyi taksim geçen sayılı sanatçılardan biri olarak kabul edilir.

1993 yılında Hollada’lı piyanist Guus Jansen ve saksafoncu Theo Loevendie ile İstanbul ve Ankara’da Türk Müziği temaları üzerinde doğaçlamalar yapmışlardır. Türk müziği teorisi ve pratiği konusunda Amerika da, Boston New England konservatuarı ile Wesleyan ve Maryland Üniversitelerinde konferanslar verdi, seminerlere katıldı. Özgen daha sonra Bosphorus topluluğunu kurmuş; bu toplulukta Yunanistan, Hollanda ve Danimarka’da konserler verdi. İhsan Özgen Bosphorus’tan sonra 1992’de çekirdek bir orkestra niteliğini taşıyan ve profesyonel radyo sanatçıları, konservatuar öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü ögrencilerden oluşan Anatolia topluluğunu kurmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi