Tarih

İbrahim Çolak Kimdir, Hayatı

İbrahim Çolak. Türk asker, siyasetçi (Ö. Bursa veya Bozüyük,1881 – Ö. İstanbul – 1944).

1898’de girdiği Harp okulunu 1901’de bitirdi ve V. Ordu’ya atandı.Osmanlı Ordusuna katıldı. 1904’te III. Ordu’ya atandı. Meşrutiyetten önce gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti‘ne girdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında araştırma yapan Manastır Polis Müfettişi Hüseyin Sami Bey’e karşı bir suikast düzenleyip öldürdü. Suikast sırasında kendisi de kaza ile sağ elinden yaralandı. Eli tedavi edilmediği için çolak kaldı.

1912’de Balkan Savaşları çete muharebelerinde bulundu. 1914’te rütbesi Binbaşılığa yükseltilerek 177. Köprülü Alayı komutanlığına getirildi. Bulgaristan’da üslenen bu birlik ile I. Dünya Savaşı’nda Makedonya’da gizli operasyonları yönetti. Mütareke döneminde bir ara tutuklandı ise de serbest bırakıldı. İstanbul’da Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu bulunan Halil Kut ve Talat Muşkara hapishaneden kaçırılmasını yönetti.

Milli Mücadele başlayınca Anadolu’ya geçti. Kurtuluş Savaşı‘nın başlarında II. Kuvve-i Seyyare adlı süvari
müfrezesini kurarak Bolu, Düzce ve Yozgat ayaklanmaları ve Aynacıoğulları isyanının bastırılmasında başarılı hizmetler yaptı. Çerkez Ethem isyanından sonra komutanı olduğu Kuva-yı Seyyare 3. Süvari Tümeni’ne dönüştürülerek komutanlığına atandı. 3. Süvari tümeni ile II. İnönü Savaşları’na katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz‘da büyük yararlılıklar gösterdi. 1922’de Albay rütbesindeyken emekliye ayrıldı.

Kurtuluş Savaşı‘nda yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Harp ve İstiklal madalyaları ile ödüllendirildi. 1923’te Ertuğrul ve daha sonra üç kez (1927, 1931, 1935) Bilecik milletvekili seçildi. 1924’te kurucu ortağı olduğu ve sonra 1926’da tamamen sahip olduğu Bozüyük Kereste Fabrikası işletmeciliği yaptı. 1944’de İstanbul’da vefat etti ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Sonradan cenazesi 1989’da Ankara’da Devlet Mezarlığı‘na nakledildi. İbrahim Çolak’ın tek çocuğu olan Ertuğrul Çolak 1919’da İstanbul’da doğmuş ve Demokrat Parti’den XI. dönem Bilecik milletvekili seçilmiştir.

Eserleri

İbrahim Çolak, Milli Mücadele Esnasında Kuva-yı Seyyare Komutanlığıma Ait Hatıralarım, (Haz. O. Hülagü), İstanbul, 1997

İlgili Makaleler