Tarih

Hz. Yakub Hayatı, Kimdir, Kısaca, Özet

Ya’kub Hz.

Kur’ân-ı Kerîm’de 16 âyette ismi geçen bir peygamber olup Hz. İbrahim’in torunu ve Hz. İshâk’ın oğludur. Hz. İshak’tan sonra yerine peygamber olarak Kenan ilinde kaldı. Lakabı “İsrail” olduğu için soyundan gelen kavme “İsrâil oğulları” denilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Ya’kub’un hayatından sadece oğlu Yusuf’u kaybetmesi ve tekrar ona kavuşması münâsebetiyle bahsedilir (bk. Yusuf Hz.).

Yakub  Hz. Yusuf’a kavuştuktan sonra 12 oğlu ile birlikte Mısır’da 17 sene daha ömür sürdü. Vasiyeti üzerine Hz. İbrahim’in gömülü bulunduğu Halilürrahaman kasabasındaki mağaraya taşınmıştır.

İlgili Makaleler