Hz. Muhammed Sözleri -9 (Düşündüren Anlamlı Sözler)

 • İnsan bir yalan söylediği zaman onun pis kokusundan melekler bir mil mesafe uzaklaşır.
 • Yalan yere yemin etmek yurdları harabeye çevirir.
 • En büyük hıyanet, seni doğru kabul eden Müslüman kardeşine yalan söylemendir.
 • Hayırlı söz söyleyipte insanlar arasını düzelten yalancı değildir.
 • Hayır için söylenen yalan, fitne için söylenen doğrudan iyidir.
 • Acı da olsa doğruyu söyleyiniz.
 • Münafıklığın alameti üçtür: konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.
 • Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.
 • Sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabıdır. Hayat tarzlarının en güzeli Muhammed’in hayat tarzıdır. İşlerin en şerlileri sonradan uyduranlardır. Her sonradan uydurulan şey bid’attır. Her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık da Cehennem’dedir.
 • Din kardeşinde üç huy  gördünmü yapış  ona; utanma, emniyet, doğruluk.
 • İlmin afeti unutmaktır. Sözün afeti yalandır. Hilmin afeti sefahettir. İbadetin afeti ara vermektir. Şecaatin afeti azgınlıktır. Müsamahanın afeti başa kakmaktır. Güzelliğin afeti kendini beğenmişliktir. Cömertliğin afeti israftır. Soyluluğun afeti öğünmektir. Dinin afeti ise nefsine uymaktır.
 • Ben, haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda, şaka da olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında, ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin yukarı kısmında bir ev verileceğine kefilim.
 • Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
 • Benim olmayan sözleri bana mal etmeyin. Kim bir sözü yalan söyleyerek bana mal eder, benimle ilgili yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın.
 • “Ey Allah’ın Resûlü! dedik, mü’min korkak olur mu?”
  “Evet!” buyurdular. “Pekiyi cimri olur mu?” dedik, yine:
  “Evet!” buyurdular. Biz yine: “Pekiyi yalancı olur mu?” diye sorduk.
  Bu sefer: “Hayır!” buyurdular.”
 • Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cennete gireceğinize kefil olayım:
  Konuştuğunda hep doğru söyleyin.
  Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun.
  Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin.
  Namusunuzu titizlikle koruyun.
  Gözlerinizi haramdan sakının.
  Haramın her türlüsünden çekinin.

Hz.Muhammed-Ana Menü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32