Filozoflar

Hz. Muhammed Sözleri -5 (Düşündüren Anlamlı Sözler)

 • Bir zaman gelecek ki, insanlar insanlar sözlerini, ineklerin otu gevelemeleri gibi geveleyip duracaklar.
 • Müjde o kimseyedir ki sözünün fazlasını tutmuş ve malının fazlasını infak etmiştir.
 • Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.
 • Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir.
 • Midesinin, edep yerinin ve dilinin şerrinden korunan kimse, bütün kötülüklerden korunmuş olur.
 • Dikkat edin, derin sözlere dalıp gereksiz yere lafı uzatanlar helaka uğramışlardır.
 • Münafıkın alameti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince cayar, emanet edilince hiyanette bulunur.
 • Hayıra yorma, güzel söz, temiz laf hoşuma gider.
 • Sükut eden kurtulmuştur.
 • Hayır olmayan şeyden dilini çek, ancak bu sayede şeytana galebe çalarsın.
 • Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, hayır söylesin veya sussun.
 • Şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır, şurası da muhakkak ki şiirde de hikmetler vardır. (Dikkat çekici bir üslubla konuşan, bir bedevînin konuşması üzerine).
 • Güzel söz sadakadır.
 • Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.
 • Hiçbir mümin diğer bir mümine, onun hidayetini artıran ve onu helak olmaktan koruyan faydalı sözden daha değerli bir hediye vermemiştir.
 • İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Hz.Muhammed-Ana Menü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

İlgili Makaleler