Filozoflar

Hz. Muhammed Sözleri -29 (Düşündüren Anlamlı Sözler)

  • Birbirinize kin tutmayınız, hased (kıskançlık) etmeyiniz, birbirinizden yüz çevirmeyiniz, ey Allah’ın kulları!.. Kardeş olunuz. Bir müslümanın müslüman kardeşine üç günden çok dargın kalması helal olmaz.
  • Hasedden kaçınınız; çünkü ateş, odunları yakıp bitirdiği gibi, hased de güzel işleri (salih amelleri) yer bitirir.
  • Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin.
  • İşte ve ihtiyaçlarınızın başarıya ulaşması için gizlilikten faydalanınız; çünkü her nimete hased edilir.
  • Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.
  • Övücüleri gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçınız.
  • Rüşvet veren de alan da cehennemdedir.
  • Âmir ve memurlara verilen hediye ihanettir.

Hz.Muhammed-Ana Menü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

İlgili Makaleler