Tarih

Hulûsi Salih Kezrak Kimdir, Hayatı, Siyasi Hayatı

Hulûsi Salih (Paşa) Kezrak . Osmanlı asker, siyaset ve devlet adamı (1864’te İstanbul’da doğdu, aynı kentte 1939’da öldü).

Harbiye’de (1885) ve Almanya’da öğrenim gördü. Erkânı Harbiye’de görevliyken Diyarbakır’a sürüldü (1903). Tevfik Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa ve Hakkı Paşa kabinelerinde Bahriye nazırı, Ahmet Muhtar Paşa Kabinesinde Nafıa nazırıydı (1912). Damat Ferid Paşa ve Ali Rıza Paşa kabinelerinde tekrar Bahriye nazırı oldu (1919). Bu görevdeyken, Ali Rıza Paşa tarafından Heyeti Temsiliye ile görüşmekle görevlendirildi. Amasya Mülakatı adı verilen görüşmede, Heyeti Temsiliye’nin isteklerini benimsediğini, Meclis’in İstanbul’un dışında toplanması için ağırlığını koyacağını, gerekirse kabinesinin çekileceğini bildirmişti. Fakat bunu engelleyemedi. VI. Mehmet Vahdettin saltanatında, 8 Mart 1920’de hükümeti kurmakla görevlendirildi. yirmi sekiz gün sadrazamlığı İstanbul’un işgal edilmesinin ardından 2 Nisan 1920’de istifasıyla sona erdi. Son Tevfik Paşa Kabinesinde Bahriye nazırıyken T. B.M.M. ile 5 Aralık 1920’de Bilecik Görüşmesi’nde bulundu. Diğer İstanbul Hükümeti temsilcileri ile birlikte Bilecik’ten Ankara’ya götürülerek alıkonuldu. İstanbul’a döndükten sonra resmi bir görev almayacağını yazılı olarak taahhüt etmesiyle 7 Mart 1921’de salıverildi. Buna karşın İstanbul Hükümeti’nde görev aldı. Saltanatın kaldırılmasıyle görevine son verildi. (Kasım 1922).  

Siyaset dışında Fenerbahçe spor kulübüne 1914-1915 yılları arasında başkanlık yaptı. Soyadı kanunuyla birlikte Kezrak soyadını alan Hulusi Salih Paşa, 1939’da İstanbul’da vefat etti.

İlgili Makaleler