Honorius Augustodunensis Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

18

HONORIUS, Augustodunensis (Ykş. 12.yy) Alman, tanrıbilimci ve düşünür. Mistik bir Gerçekçilik’i savunmuştur.

12.yy’ın başlarında yaşadığı sanılmakta, doğum yeri ve yılı bilinmemektedir. Bir söylenceye göre, Almanya’da doğmuş, uzun süre bu ülkede yaşamış ve 1130’da ölmüştür. Çok sayıda yapıtının bir bölümü Fransa’da basılmıştır. Bu yapıtların kimilerinin, Aziz Augustinus ve Abaelardus’un olduğunu ileri sürenler de vardır.

Gizemci bir düşünür olan Honorius’un, tanrıbilim konularında, güçlü bir tinselci yaklaşımı benimsediği görülür. Ona göre, tin Tanrı’ya ulaşmak için, on iki gök katından geçmek zorundadır. Sonuncu aşamada tümüyle duyular ötesine geçilir ve özdeksel evrenin üstüne çıkılır. Honorius’un tinselci yaklaşımı, kimi zaman Hıristiyanlık ile uyuşmazlığa düşecek kadar koyudur. Cennet ve cehennemin, iç gerçeklikler olduğunu, uzayda bulunamayacaklarını savunur. Uzay üç boyutludur, tinin ise boyutu yoktur, bu nedenle, cennet ve cehennem gibi yerlere kapatılamaz. Tinin yurdu, bilimdir. Buraya girebilmek için, diyalektik, gramer, retorik, astronomi, fizik, yönetim, mekanik gibi sanatlardan geçmek gerekir.

Tann’mn evreni yaratmadan önce, örnek bir evren tasarladığım, ardından ilk olarak evrensel özde-ği, sonra da tür ve biçimleri, en sonunda da bireyleri yarattığım ileri süren Honorius’un bu konuda verdiği yapıtlar Orta Çağ’daki yaratılış öğretisi, astronomi ve coğrafya bilgisinin düzeyi gibi konularda bilgi vermektedir. Kimi yapıtlarında da, Tanrı kayrası karşısında insanın özgürlüğünü korumaya ve bu ikisini uzlaştırmaya çalıştığı görülür. Yapıtlarından, gizemci bir gerçekçi yaklaşımı olduğu anlaşılmaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): Inevitabilis, (ö.s.), 1620, (“Kaçınılmaz”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi