Hipotez

30

Bilimsel bir problem ile iligili toplanan veriler ışığında problemin çözümüne yönelik bulunan tahminlere HİPOTEZ denir.Kaynak