Hayata Dair Sözler -7 (Filozof ve Edebiyatçıların Düşündüren Felsefi Sözleri)

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.
Sokrates

Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çabalamalıyız.
Seneca

Felsefenin dediği doğru. Hayat geriye doğru anlaşılır. Ama burada bu cümleyi unutuyoruz: İleri doğru yaşanmalı!
S. Kierkegaard

İnsan hayatında iki feci olay vardır: Biri insanın çok istediği şeyi elde edememesi, diğeri de etmesidir.

Bernard Shaw

Hayattaki gerçek mutluluk budur: Yüce olduğunu kabul ettiğiniz bir amaç için var olmak, doğanın bir gücü olmak…
Bernard Shaw

İnsanın gerçek yaşamı yaşamadığı şeylerdir çoğu kez.
Oscar Wilde

İnsanların çoğu, kendileri değil başkalarıdır; düşünceleri başkalarının düşünceleridir; yaşamları başkalarını taklittir ve tutkuları ise alıntılardır.
Oscar Wilde

Bu muydu yaşam hadi öyleyse bir kez daha
Nietzsche

Hayat bir neşe pınarıdır.Lakin ayak takımıda içince tüm pınarlar zehirlenir,bozulur.Ben temiz şeyleri severim , fakat sırıtkan suratları ve pislerin susuzluklarını görmeyi asla istemem…Onlar kutsal suyumuzu şehvetleriyle zehirlediler.Pis hayallerine zevk diyip , dilide zehirlediler…
Nietzsche

Hayatınızın sona ereceğinden korkacağınıza, hiç başlamayacağından korkun.
J.C.Newman

Bir insanın yaşamından değerli bir şeyi yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur.
Tagore

Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için, bir felaket beklememek gerekir.

J.Brown

Tek bir başarı vardır, hayatınızı bildiğiniz gibi yaşamak…
C.Morley

İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça ihtiyarlar.
İskoçya Atasözü

Hayatınız boyunca bir kurban olmak zorunda değilsiniz. Tam şu anda ne olduğunuz, geçmişteki seçimlerinizin bir sonucudur. Ne olacağınız ise bundan sonra yapacağınız seçimlere bağılıdır.
İvan Burnell

Her insan kendi adasında yaşar.
Bertolt Brecht

Yaşamın ilginç yanlarından birisi de, en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere genellikle en iyisini vermesidir.
W. Somerst Maugham

Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz.
Saint-Euremond

Hayatı gözyaşlarınla ödüllendirecegine, gülüşünle cezalandır.
Paul Auster

Bağışlama olmasa yaşama bitmek bilmez bir kin ve intikam döngüsü hükmeder.
Roberto Assagioli

“Doğru yaşam”; ne zaman başlar ki bu? “Kaçırılır” mı yoksa yanından geçip gidilir mi?
Rosa Luxemburg

Herkes kaçınılmaz olarak kendi hayat hikayesinin kahramanıdır.
John Barth

Düzenli bir yaşamınız olsun.
Sakıp Sabancı

Başarısızlık hayat menüsünün parçasıdır ve ben hiç yemek seçmem.
Rosalind Russell

Hayatınızı bir para kazanma denemesi olarak kullanmayın.
Richard Wilkins

Geride bıraktıklarımızın kalplerinde yaşamak, ölmemektir.
Thomas Campbell

Siz televizyon izlerken hayat akıp gidiyor.
Michael Jackson

Ömür Temmuz güneşi karşısında kardır.

Şeyh Sadi

Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla, nefsimin ateşi sönüp gitti. Başımda beyaz saçların yanmasıyla, benim gecem oldu. (Çünkü bunlar, ölümün habercileri idi.) İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra, ben nasıl rahat yaşarım, insanın ömrünün en iyi kısmı, ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki, gençliği yok olan bir nefs, yok olmuş demektir, insanın rengi sararıp, saçları ağardığı zaman, güzel ve tatlı günleri de, o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü, bir müddet sonra bu yer, seni de içine çekip alacaktır.
İmam Şafii

Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler.

Muhiddin Arabi

Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.
Peyami Safa

Hayata Dair Sözler  -1———————————Hayata Dair Sözler  -6
Hayata Dair Sözler  -2———————————Hayata Dair Sözler  -8
Hayata Dair Sözler  -3———————————Hayata Dair Sözler  -9
Hayata Dair Sözler  -4———————————Hayata Dair Sözler -10
Hayata Dair Sözler  -5———————————Hayata Dair Sözler -11