Hasan İzzettin Dinamo Kimdir, Kısaca Hayatı, Kitapları, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

42

Hasan İzzettin DİNAMO, şair, romancı (Akçabat 1909 – İstanbul 20.06.1989).

Sivas İlk Öğretmen Okulu’nu bitirdi (1931). Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş bölümü son sınıfındayken (1935) gizli örgüt kurma ve bildiri yayımlama suçundan 4 yıl hapis yattı. Daha sonra Yeni Edebiyat dergisinde çıkan 8 şiirinden dolayı sıkıyönetimce 1 yıla mahkûm edildi (1942). Siyasal görüşlerinden dolayı zaman zaman daha başka kovuşturmalara da uğradı. Geçimini özel dersler vererek, çeviriler yaparak sağladı. Asıl ününü, Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen 8 ciltlik belgesel romanı Kutsal isyan’ı (1966-1967) yayımladıktan sonra kazandı. Daha sonraki romanlarında kendi anılarıyle birlikte çağının toplumsal ve siyasal olaylarını yansıttı. 1977 yılında, “Kutsal Barış” adlı romanıyla, Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazandı. Genellikle savaş dönemini anlatan romanlarının yanında Deniz feneri (1937), Karacahmet senfonisi (1960) adlı şiir kitapları ve bir de öykü kitabı bulunmaktadır. İlk şiirlerinde Rıza Tevfik , Yusuf Ziya, Orhan Seyfi’nin etkileri görülür. Servet-i Fünûn dergisinde hece vezniyle şiirler yazmıştır. Aruz ölçüsünü kullanmış olsada yeniden heceye dönmüştür. Hapiste sayısız şiirler, romanlar, destanlar yazmıştır. Deniz Feneri, Kutsal İsyan, Savaş Ve Açlar adlı kitapları önemlidir.