Hâcib Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramlar Sözlüğü)

27

İki ya da daha çok kafiyesi bulunan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sözcükler. Sözcük anlamı perdeci, perde ağasıdır. Bu şekildeki kafiyelere mahcub adı verilir.