Hâcib Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramlar Sözlüğü)

İki ya da daha çok kafiyesi bulunan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sözcükler. Sözcük anlamı perdeci, perde ağasıdır. Bu şekildeki kafiyelere mahcub adı verilir.