Filozoflar

Hacı Bektaş Veli Sözleri -1 Hacı Bektaş Veli’nin Sözleri (Özlü ve Anlamlı Sözler)

 • İlim beşikte başlar, mezarda biter.
 • En yüce servet ilimdir.
 • Yolumuz; ilim, irfân ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.
 • İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.
 • İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
 • İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.
 • Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.
 • Ara, bul. edebiyat/haci_bekta_vel” 171″ 239″
 • Dâimâ iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.
 • Araştırma, açık bir sınavdır.
 • Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.
 • Madde karanlığı, akıl nûru ile; cehâlet karanlığı, ilim nûru ile; nefis karanlığı marifet nûru ile; gönül karanlığı da aşk nûru ile aydınlanır.
 • Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.
 • Âriflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.
 • Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.
 • Nebîler, Velîler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.
 • Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.
 • Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
 • Hak’ka erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.
 • Abdal, Hak’ka hayran olandır.

Hacı Bektaş Veli Sözleri -2————————Hacı Bektaş Veli Hayatı, Felsefesi, Tarikatı, Eserleri
Hacı Bektaş Veli Sözleri -3
—-—–————–Hacı Bektaş Veli Şiirlerinden Seçmeler
Hacı Bektaş Veli Sözleri -4

İlgili Makaleler