Gramer Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Bir lisanı meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu gibi unsurları inceleyip kurallara bağlayan dil bilgisi. Yunanca gramma kökünden gelmiştir.