Geoffrey Chaucer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
82

CHAUCER, Geoffrey (ykş.1340-1400)

Ingiliz, şair. Orta Çağ’ın bütün şiir türlerinde yazmış, Saray çevresindeki edebiyatta ilk kez Latince ve Fransızca yerine İngilizce’yi kullanmıştır.

1340-1343 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. 25 Ekim Î400’de öldü. Babası varlıklı bir üzüm yetiştiricisi ve şarap tüccarıydı. Çocukluğuna ilişkin kesin bilgi yoktur. Yaşamına ilişkin bilgilerin kaynağı Saray’ın Chaucer’a çeşitli resmi görevleri ve memuriyetleri için ödediği ücret, bağış, ya da maaşlardır.

Onunla ilgili bilinen ilk kesin tarih 1357 Nisan’ıdır. Bu tarihte Ulster Kontesi’nin hizmetindedir. Yaşamı boyunca koruyucusu ve arkadaşı olan John of Gaunt’ı burada tanıdığı düşünülür. 1359’da askeri bir birlikle Fransa’ya gittiği, III.Edward’ın onu kurtarmak için 1360’ta on altı sterlin fidye ödemesinden anlaşılır. Yaşamının bunu izleyen altı yılı hakkında hiç bilgi yoktur. 1366’da John of Gaunt’m baldızı
Philippa’yla evli olduğu anlaşılmaktadır. 1367’de kralın hizmetine girdiği, Î368’de ise şövalye adayı olduğu ve küçük bir memuriyete atandığı, saraydaki ödenek kayıtlarıyla saptanmıştır.

Bu tarihten sonra Chaucer, kralın hizmetinde sürekli daha önemli görevlere getirildi. Sık sık gizli görüşmelerde kralı temsil yetkisiyle Fransa ve Hollanda’ya, iki kez de İtalya’ya gönderildi. İtalya gezilerinin özel önemi vardır, çünkü bu yolculuklar sırasında Dante’nin ve çağdaşı Boccaccio ve Petrarca’ mn yapıtlarını tanıdı, ancak kendileriyle tanışıp tanışmadığı bilinmemektedir. Birinci İtalya yolculuğunu 1372, İkincisini ise 1378’de yaptı.

1374’te Londra’da Gümrük Müfettişliği’ne atandı. 1386’da Başmüfettişliğe yükselmişken ya istifa ederek, ya da görevden alınarak Kent’te Sulh Hakimli-ği’ne atandı. 1387’de İngiliz Parlarnentosu’nda Kent’i temsil etti.