Filozof, Edib ve Bilginlerin Felsefi En’li Değişik Sözleri (Filozof Sözleri)

Kendi kendine yenmek zaferlerin en büyüğüdür.
Platon

Dünyada en zor şey insanın kendini bilmesidir.
Thales

En verimli yağmur alın teridir.
Cenab Şahabeddin

Acıların en acısı mutlulukları hatırlamaktır.
Tenison

Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı haketmiş demektir.
Emerson

Faziletli bir dost en büyük güvendir.
Tennyson

En büyük yalnızlık : Bazı kişilerle bir arada bulunmaktır.
Paul Valery

En yükseğe erişmek isterseniz en aşağıdan başlayınız.
Syrus

En güç üç şey vardır : Bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı iyi kullanmak.
Chilo

En çok kaybolmuş gün, hiç gülmeden geçen gündür.
Chamfort

En kudretli insan kendini idare edebilen insandır.
Seneca

En zarurî ihtiyaçlarını esirgeyenin lüzumsuz ihsanları makbule geçmez.
Beaumarchais

Ruyalar/zaman-kum-saati” 158″ 158″ En büyük zevk, bilmeden bir iyilik yapmak ve bunu tesadüfen öğrenmektir.
Ch. Lamb

Dünyada en çok korktuğum insanlar, her şeye inanan, her gaye için rey veren ve çarpışmaya hazır olanlardır.
Shipley

Dünyanın en büyük yorgunluğu bence düşünmekten doğar.
Sir John Vanburg

En kötü nefret akrabaların nefretidir.
Tacitus

Namuslu davranmak en iyi siyasettir.
Cervantes

En iyi yananlar kuru odunlar; en güvenilen kimseler eski dostlar; en rahat okunanlar da eski yazarlardır.
Bacon

Verilmesi en kolay şey nasihat, alınması en güç şey ibrettir.
Droz