Fezleke Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kitap_eskiii” 172″ 78″ Fezleke

Edebiyatta kısaltılmış eserler için bu tabir kullanılır.

Katib Çelebi’nin 2 ciltlik Fezlekes’si , Ahmet Vefik Paşa’nın Fezleke-i tarih-i Osmani’si bu tür eserlerdendir.