Ferhar Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Kelimenin Sanskkritçeden bozma olduğu ve Buda dinine mensup olanların mabedi manasını taşır.