Federal rezerv sistemi Nedir? Federal rezerv sistemi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Federal rezerv sistemi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Federal Reserve System – The Fed) Amerika Birleşik Devletleri’nin Merkez Bankası’dır. Diğer ülkelerin merkez bankalarından farklıdır. Şöyle ki tek bir bankadan ibaret olmayıp on iki bölgesel Federal Rezerv Bankası’ndan, bunların yirmidört şubesinden ve 6.000 dolayındaki üye ticari bankalardan oluşmaktadır. Bütün bunlar Washington’daki Federal Rezerv Kurulu’nun denetimi altında faaliyet gösterir. Dünyadaki bütün merkez bankaları gibi Federal Rezerv Sistemi’nin de temel görevi, ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlayacak biçimde para ve kredi akımlarını düzenlemektir. Ayrıca ticari bankalara, Hazine’ye ve halka çeşitli hizmetler sunmaktadır. Federal Rezerv Sistemi ülkenin Para Politikasını yönetir ve bununla şu gibi amaçları gerçekleştirmeye çalışır: Yüksek bir istihdam düzeyi, fiyatlar genel düzeyinde istikrar, ekonomik büyüme ve dış ödemeler bilançosunda denge. Sistemin karar merkezi Federal Rezerv Kurulu (Federal Reserve Board) dur. Kurul’un üyeleri Senato’nun onayına tabi olarak Başkan tarafından uzun dönemler için atanır. Kurul gerçekte bir Merkez Bankası gibi görev yapar : Sistemin reeskont ve faiz oranlarını onaylar, Mevduat Munzam Karşılık oranlarını belirler, yabancı sermaye işletmelerini denetler ve bankalar sisteminin işleyişini düzenler. Sistemin bir diğer kuruluşu da Federal Rerezv Kurulu’nun bir alt kuruluşu durumunda olan Federal Açık Piyasa Komitesi (The Federal Open Market Committee) dir. Bu komite, yöresel Federal Rezerv Bankalarının Devlet Tahvili satmalımlarmı denetlemek suretiyle gerçekte, Federal Rezerv Kurulu’na Açık Piyasa İşlemleri yapma olanağı sağlamaktadır.