Fedakarlığa katlanmak Nedir? Fedakarlığa katlanmak Anlamı ve Hakkında Bilgi

Fedakarlığa katlanmak nedir? Bir amaca, bir emele ulaşmak için birçok sıkıntıya, üzüntüye, güçlüğe dayanmaya çalışmak