Fact ne demek? Fact anlamı nedir?

fact ne demek? İngilizce bir kelime olan “fact” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “gerçek, hakikat, olgu, unsur, durum, olay, eylem” anlamına gelmektedir. Fact kelimesinin kelimesinin ayrıntılı anlamı için Türk dil kurumu TDK sözlükten yararlanarak oluşturulmuş içeriğine ulaşmak için

Arama Motorunu kullanarak fact bağlantısından ulaşabilirsiniz fact kelimesi ile bağlı ifadeler fact is that: gerçek şu ki factice: i. yapay lastik faction: i. ayrılık, gruplaşma, nifak, hizip snk. etme, edilme, yapılma, leştirme factionalism: i. hizipçilik, partizanlık factionist: i. bölücü, hizipçi, fitneci, kışkırtıcı factious: s. bölücü, ara bozucu, ayrımcı, fesatçı, hizipçi, kışkırtıcı factitious: s. yapay, sahte, yapmacık, düzmeceli factitive: s. ettirgen factor: i. faktör, değişken, etmen, öğe, eleman, etken, kalıtımsal özellik taşıyan gen, aracı kuruluş, finansör (üretimde), kâhya [İsk.], çarpan, katsayı, tambölen factorage: i. aracı komisyonu factorial: çarpim factoring: i. finanse etme, finanse etme anlaşması factorization: [factorization (Amer.) ] i. çarpanlarına ayırma factorize: [factorize (Amer.) ] f. çarpanlara ayırmak factory: i. fabrika, imalathane, dış ticari temsilcilerin çalıştığı işhanı factory made: s. fabrikasyon factory-made: s. fabrikasyon factotum: i. kâhya, uşak, hizmetçi facts and figures: i. kesin veriler, tam rakamlar factual: s. gerçek, fiili, gerçeklere dayalı, olaylarla ilgili, tam, eksiksiz, harfi harfine