F. R. Leavis Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LEAVİS, F.R. (1895-1978)

İngiliz edebiyat eleştirmeni. Çağdaş kültüre ve edebiyat eğitimine ilişkin incelemeleriyle ünlüdür.

Frank Raymond Leavis, Cambridge’de doğdu, 14    Nisan 1978’de öldü. Cambridge Üniversitesi’nde tarih ve Ingiliz edebiyatı okudu. Daha sonra aynı üniversitede öğretim üyesi oldu ve 1932-1953 arasında Scrutiny adlı eleştiri dergisini çıkardı. 1932’de evlendiği Queeni D.Roth, Downing College çevresinde oluşturduğu grup ve Scrutiny’nin yazı kurulundaki yandaşlarıyla çağdaş kültür olgusunun toplumsal çözümlemesiyle ve edebiyat eğitiminin eleştirel duyarlığa katkısıyla ilgili araştırmalar yaptı. Görüşleri yüzünden profesörlük unvanını alamadan 1962’de Cambridge’den emekli oldu. Ama daha sonra 1965’ te Kuzey Ingiltere’deki York Üniversitesi’nde, bir yıl sonra da ABD’deki Harvard ve Cornell üniversitelerinde konuk profesör olarak ders verdi.

Ingiliz edebiyatıyla ilgili ilk önemli kitabı 1932’de çıkan New Bearings in English Poetry’de (“Ingiliz Şiirinde Yeni Yönelişler”) Leavis modern İngiliz şiirinin en önemli şairlerinden T.S.Eliot’un kuramsal görüşlerini açıklayıp geliştirmiş ve 1930’lardaki Ingiliz şiir dünyasının yeni bir değerlendirmesini yapmıştır. 1936’da basılan ikinci edebiyat eleştirisi kitabı Revaluation’da (“Yeniden Değerlendirme”) gene T.S.Eliot’tan yola çıkarak geliştirdiği eleştiri ölçütlerini, tarihsel gelişimi içinde İngiliz şiirine, 1948’deki The Great Tradition (“Büyük Gelenek”) adlı yapıtında ise Ingiliz romanına uygulamıştır. Bu çalışmalar sonucunda, özgün bir yaklaşım ve değerlendirmeyle, örneğin, T.S.Eliot, George Eliot, özellikle de D.H.Lawrence gibi edebiyatçılar ön plana çıkmış, büyük olarak tanınan adlardan çoğu da geriye itilmiştir. Milton, Shelley gibi ünlü şairlerle büyük İngiliz romanı geleneğini oluşturan 19. yy Ingiliz romancıları Jane Austen, Henry James ve Joseph Conrad dışında 18. ve 19. yy’ların birçok romancısı Leavis’e göre değersiz sayılır.