Ezheriye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

18

Halvetiye tarikatının kollarından olup Şeyh Edu Abdullah Muhammed b. Abdurrahman Ezheri tarafından tesis olunmuştur.