Euripides Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

39

EURİPİDES (İÖ 484-406) Atinalı şair. Tragedyalarında yaşadığı dönemin sorunlarına eleştirel bir biçimde yaklaşmış, kişilerinin, özellikle kadın kahramanlarının davranışlarının ruhsal nedenlerini ele almıştır.

Atina yakınlarında doğdu. Yaşamı konusunda güvenilir bir kaynak sayılan Philokhoros’a göre babası Mnesarkhos (ya da Mnesarkhides) tüccar, annesi Kleito ise soylu bir ailedendi. Gençliğinde iyi bir atlet olarak yarışmalarda ödül kazandığı, bundan başka bir süre de resimle uğraştığı bilinmektedir, ilk kez İÖ 455’te yirmi dokuz yaşındayken Peliad.es (“Pelias’m Kızları”) adlı, bugün kayıp olan üçlüsüyle Büyük Dionysia Bayramı’nda yarışmalara katılmaya hak kazandı. İlk birincilik ödülünü bugün adı bilinmeyen bir oyunuyla İÖ 442’de aldı. Doksan iki oyun yazmış ve sahneye koymuş olmasına karşın, yaşamı boyunca yalnızca beş kez birincilikle ödüllendirilmesi, oyunlarının ilgi görseler de kamuoyunca onaylanmadıkları konusundaki görüşü destekler. Zamanın ünlü komedya şairi Aristophanes’in birçok oyununda yergi ve alaya hedef olması da Euripides’in tragedyalarının Atinalılarca kolay benimsenemediğine kanıt sayılır.