Esr Nedir? Esr Anlamı ve Hakkında Bilgi

ESR nedir? ESR, “Elektron Spin Rezonans” yazımının kısa anlatımıdır. Fiziksel olarak elektron spinleri ile ilgili olduğundan böyle ifade edilir. Ayrıca aynı anlama gelen Elektron Paramagnetik Rezonans(EPR) olarak da literatürde ifade edilir. ESR sistemi ile neler ölçülür, neler yapılabilir? ESR sistemi ile paramanyetik numuneler ölçülür. Herhangi bir biçimde gama radyasyonuna tutulan veya paramanyetik hale getirilen numuneler toz veya katı halde ESR de ölçülür. ESR yapılan çalışmalar şöyledir: • Dozimetrik çalışmalar • Arkeolojik ve jeolojik yaş tayini • Tek kristal ölçümleri (açıya bağlı olarak) • Diğer numunelerin ESR çalışmaları yapılır( biyolojik, kimyasal vs) Bazı numunelerin yaş tayininde hangi ESR metodu kullanılır? Numunelerin ESR tekniği ile yaşının tayininde eklemeli doz metodu kullanılmaktadır. Bu metotta; numuneye verilen her bir ışınlama dozu için ESR spektrumu alınır ve şiddet değeri okunur. Sonra diğer adımda başka bir doz uygulanır ve aynı işlem tekrar edilir. Bu doz-cevap ölçümü 5-6 adım için tekrarlanır. Sonuçta verilen doz değerlerine karşı elde edilen ESR şinyal şiddeti grafiği elde edilir Hangi hastalıkların habercisi olabilir? Enfeksiyonlar, Tüberküloz, Akut hepatit, Birçok bakteriyel enfeksiyon, Kalp hastalıkları, AMI, Aktif romatik ateş, Açık kalp ameliyatından sonra, Eklem hastalıkları, Romatoid artrit, Piyojenik artit, Diğer hastalıklar, Rüptüre olmuş ektopik gebelik, Pelvisin inflamatuar hasatlıkları, Hipo ve hipertroidizm, Akut hemoraji, Temporal arteritis, Polimyaljia Romatika, Serum albuminda azalma, Değişik kanserlerde (göğüs ve kolon kanserleri gibi), Gebelik.