Eş maliyet doğrusu Nedir? Eş maliyet doğrusu Anlamı ve Hakkında Bilgi

Eş maliyet doğrusu nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Iso cost curve) Firmanın harcamak için ayırdığı belli bir para miktan (bütçe) ile iki mal ya da üretim faktöründen satın alabileceği miktarlan gösteren bir doğru. Firma Teorisi Analizlerinde yaygın olarak kullanılır. Harcanacak miktar 100 TL. üretim faktörleri A ve B, bunların fiyatları da sırasıyla 5 TL. ve 10 TL. olsun, örnek olarak firmanın bu parayla şu gibi faktör bileşimlerini satınalması olanağı vardır: 10A + 5B, 8A + 6B, 4A + 8B, v.s. Bu noktalar bir grafik üzerinde gösterilirse her iki ekseni kesen düz bir doğru elde edilir. Bu eğri eş maliyet doğrusudur ve bunun eğimi iki faktör arasındaki nisbi fiyatlara eşittir. Eğer harcama miktarları daha fazla olsaydı, bunun dışında fakat ona paralel, daha düşük olsaydı onun içinde ve yine ona paralel başka eş-maliyet doğrulan elde edilebilirdi (Bkz. Firma Teorisi).