Erek bilimi Nedir? Erek bilimi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Erek bilimi nedir?1. Yalnızca insan hareketlerinin değil, tarih ve tabiat olaylarının ve bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş ve yönetilmiş olduğunu kabul eden öğreti, teleoloji

2. Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören öğreti, teleoloji