Ana Sayfa Nedir ? Endüstrilerarası rekabet Nedir? Endüstrilerarası rekabet Anlamı ve Hakkında Bilgi

Endüstrilerarası rekabet Nedir? Endüstrilerarası rekabet Anlamı ve Hakkında Bilgi

0

Endüstrilerarası rekabet nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Inter – industry competition) Farklı endüstrilere mensup firmalar arasında mevcut rekabet durumu. Endüstrilerin birbiri yerine ikame edilebilen mallar üretmeleri durumunda bu endüstrilerin farklılığı, rekabet açısından fazla önem taşımaz. Örneğin, alüminyum ve çelik ya da cam ve plastik endüstrilerini alalım. Bu mallar genellikle birbiri yerine kullanılabilen mallardır. Dolayısıyla söz konusu endüstrilerdeki firmalar, sadece kendi endüstrilerindeki firmalarla değil, aynı zamanda yakın ikame malları üreten endüstrilerdeki firmalarla da rekabet etmektedirler. Bir diğer endüstriler arası rekabet şekli de tüketicilerin zaruri olmayan ya da seçimlik harcamaları arasında görülür. Örneğin dinlenme, eğlenme ve gezi endüstrileri, tüketici harcamalarını kendilerine çekebilmek için büyük bir rekabet içindedir.