Elini kalbine koyarak Nedir? Elini kalbine koyarak Anlamı ve Hakkında Bilgi

32

Elini kalbine koyarak nedir? Doğru, yansız, hakça