Elektrik devresi Nedir? Elektrik devresi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Elektrik devresi nedir? Elektrik akımının dolaştığı kapalı sistem. Bir elektrik devresinde en az üç eleman bulunmalıdır. Bunlar elektrik akımı kaynağı, iletkenler (tesisat) ve alıcıdır. Kaynak, elektrik enerjisinin üretildiği yerdir. Burası bir santral veya akü, pil vb. şeylerdir. Tesisat, bu enerjiyi alıcıya (veya elektriği harcayıp iş gören makinaya) nakleder. Alıcı da elektrik enerjisini ısı, ışık gibi bir başka enerjiye çevirerek kullanılmasını temin eder Bir elektrik devresinde bunlar dışında çok çeşitli elemanlar vardır. Sigorta, anahtar, otomatik kontrol üniteleri vb. Bunlar devrenin önemine göre çoğaltılır veya azaltılır. Kaynaktan üretilen enerji alıcıya gitmeden tekrar kaynağa dönüyorsa, böyle devrelere kısa devre denir. Bu durumda devredeki sigortanın atması (kopup erimesi) lazımdır. Eğer enerji kaynağa gidemiyorsa veya gidip dönemiyorsa, böyle devrelere açık devre denir. Anahtarı açık (çalışmayan) devre böyledir veya tesisatında kopukluk olan devre böyledir. Elektrik enerjisi evimize girerken kofradan (bir çeşit sigorta), elektrik sayacından, ana sigortadan, tali sigortalardan, lambadan geçerek bağlı olduğu yere döner. Yani devreden bir akımın akması gerekir. Bu akım lambayı çalıştırır. Anahtar açık ise akım akmayacağından, lamba yanmayacaktır.