Ekspertiz raporu Nedir? Ekspertiz raporu Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ekspertiz raporu nedir? Eksperler tarafından yapılan inceleme sonunda hazırlanan rapor Ekspertiz raporu ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Survey report) İthalatçı satın aldığı malın tahlilinin yapılmasını veya kalitesinin belirlenmesini isteyebilir. Bu durumda ihracatçının yetkili bir makamdan veya alıcının belirleyeceği firmadan Ekspertiz (analiz) Raporu alması gerekir. Ekspertiz Raporu, ilgili kurum veya makam tarafındanmalın tahliliyle ilgili yapılan incelemenin sonucunu gösteren bir belgedir.