Ekonomik adam Nedir? Ekonomik adam Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ekonomik adam nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Economic man) Bkz. Homo Economicus. EKONOMİK BÜYÜME (Economic grovvth) Bkz. İktisadi Büyüme.