Efe Nedir? Efe Anlamı ve Hakkında Bilgi

Efe nedir? Batı Anadolu köy yiğidi,zeybek topluluklarının başkanına verilen isim Halk arasında ağabey anlamında kullanılır. Osmanlıların son zamanlarında, devlet otoritesine karşı kendilerini dağların hakimi ilan eden çete başları için de efe kelimesi kullanılmıştır. Ekserisi kanun kaçaklarından meydana gelip, dağlara çıkan zeybekler, aralarında yiğitlik, mertlik, cesaret göstereni başkan seçerek, ona efe derler ve tabi olurlardı. İstiklal Savaşı zamanında Yörük Ali, Demirci MehmedEfe gibi efeler, düşmanla çete savaşları yaparak çok faydalı olmuşlardır. Efelerin hiç taviz vermeden kendi aralarında geçerli, uyulması gereken kanunları vardı. Adı, sanı, ünü ne olursa olsun hiçbir efe bu kanunların dışına çıkamazdı.Özel giyimleri ve kullandıkları silahlarla çevrenin dikkatini çekerlerdi. Ayrıca Doğu Anadolu’da bilhassa Erzurum ve çevresinde irşad eden mürşid de bu adla anılmıştır. Arvaslı Mehmed Efe gibi.

Sözlüklerde geçen anlamı : “efe” ne demek?1. Yiğit, özellikle batı anadolu köy yiğidi, zeybek.

2. Ağabey. 3. Kabadayı. Efe

kelimenin ingilizcesi: [Efé] adj. brave, courageous