Düzenleyici Nedir? Düzenleyici Anlamı ve Hakkında Bilgi

40

Sözlüklerde geçen anlamı : “düzenleyici” ne demek?1. Düzgün, düzenli duruma getiren; bir müzik parçasını bir başka çalgıya, sese ya da topluluğa uyarlayan kimse.

2. Herhangi bir işi, örgütü gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör. 3. Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen aygıt, regülatör Düzenleyici

kelimenin ingilizcesi: adj. regulating, organizing, regulative, regulatory n. organizer, regulator, compensator, grader, promoter, trimmer