Tarih

Düldül Nedir Ne Demektir Anlamı İslam Literatüründe Düldül

Düldül.

Duldul, Hz.Muhammed’in beyaz di­şi katırının adıdır. Peygamber gazvelerinde ona binerdi. Katır Peygamberin irtihâlinden sonra da yaşadı, ihtiyarladı ve dişleri döküldü; Öyle kî, yesin diye arpayı bile ağzına koyuyorlardı. Denildiğine göre, Mu’âviye zamanına ka­dar yaşadıktan sonra, Yanbü’da öldü. Şi’iîer-den çıkmış bir rivayete nazaran, Düldül hayli yaşamış ve Ali onun sırtına binerek, Hârici­ler ile muharebe etmiştir. Bu katır Peygambere, Ofayr adındaki eşek ile birlikte, Mukavkîs tarafından hediye olarak gönderilmişti; müslümanlar katırı, ilk defa olarak, o vakit gördüler. Yine denilir ki, bu hayvan Peygambere Farva b. Amr el-Cuzâmi tarafından gön­derilmiştir. İhtimâl Fizza adında olan diğer bir katır ile karıştırılıyor. Duldul kelimesi, asıl kirpi demektir ( Tâc al-‘arns, VII, 3:4; Lisân al-‘arab, XIII, 264). Fakat bu katıra verilen bir ad olamıyacağından, onun hızlı yürüyüşüne bir telmih  olsa gerektir.

İlgili Makaleler